Edulife Việt Nam

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Khu vực Tokai/Hokuriku

Lượt xem: 756

Khu vực Tokai/Hokuriku

Khu vực

Thành phố

Tên trường

Kỳ nhập học

(tháng)

1

4

7

10

Toyama

Izumi-shi

Toyama College of Business and Information Technology

OK

OK

---

---

Toyama

Toyama-shi

Toyama International Academy

OK

OK

---

---

Ishikawa

Hakusan-shi

Kinjo College

OK

OK

---

---

Ishikawa

Kanazawa-shi

Alice International College

OK

OK

---

---

Yamanashi

Fuefuki-shi

Fuji Gengo Bunka Gakuen

OK

OK

---

---

Yamanashi

Kofu-shi

Unitas Japanese Language School

OK

OK

OK

OK

Nagano

Matsumoto-shi

Marunouchi College of Business

OK

OK

---

---

Nagano

Nagano-shi

Nagano 21 Japanese Language School

OK

OK

OK

OK

Nagano

Nagano-shi

Nagano Heiseigakuen Japanese Language Course

OK

OK

---

---

Nagano

Suwa-shi

Nagano International Culture College

OK

OK

OK

---

Nagano

Ueda-shi

MANABI Japanese Language Institute

OK

OK

OK

OK

Nagano

Ueda-shi

Nagano Language College

OK

OK

---

---

Gifu

Gifu-shi

Hotsuma International School

OK

OK

---

---

Gifu

Gifu-shi

International Study Institute Chukyo

OK

OK

OK

OK

Gifu

Gifu-shi

ToBuCo Specialized Training Colleges

OK

OK

---

---

Gifu

Hashima-shi

Liberty International School

OK

OK

---

---

Gifu

Kamo-gun

Nakanihon Automotive College

OK

OK

---

---

Gifu

Mizuho-shi

Asahi University Japanese Language and Culture Course

OK

OK

---

---

Gifu

Motosu-shi

Subaru Language School

OK

OK

OK

---

Gifu

Nakatsugawa-shi

Chukyo Gakuin University (*)

OK

OK

---

---

Shizuoka

Fujinomiya-shi

A. C .C. International Culture College

OK

OK

OK

OK

Shizuoka

Fukuroi-shi

Shizuoka International Language School

OK

OK

---

---

Shizuoka

Hamamatsu-shi

LLES Language Institute

OK

OK

---

---

Shizuoka

Hamamatsu-shi

Oisca College For Global Cooperation

OK

OK

---

---

Shizuoka

Shizuoka-shi

International Language Institute

OK

OK

---

---

Shizuoka

Shizuoka-shi

Shizuoka International School

OK

OK

---

---

Shizuoka

Shizuoka-shi

Shizuoka Japanese Education Center

OK

OK

OK

---

Aichi

Inuyama-shi

Nagoya Kyoiku Gakuin (*)

OK

OK

---

---

Aichi

Komaki-shi

KLS Nagoya Japanese Language Academy

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Advance Academy of Japanese Language

OK

OK

OK

OK

Aichi

Nagoya-shi

Aichi International Academy

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Aika Foreign Language Academy

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

ARMS Japanese Language School

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Ecc Japanese Language Institute Nagoya School

OK

OK

OK

OK

Aichi

Nagoya-shi

International Communication Nagoya (I. C. NAGOYA)

OK

OK

OK

OK

Aichi

Nagoya-shi

Kamiyama Gakuin Japanese Language School

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Meiho Language Academy

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Nagoya Fukutoku Nihongo Gakuin (*)

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Nagoya Gakuin University, Institute for Japanese Studies

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Nagoya International School of Japanese Language

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Nagoya Management and Accounting College Japanese Course

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Nagoya SKY Japanese Language School

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Nagoya YWCA School of Japanese Language, The

OK

OK

---

---

Aichi

Nagoya-shi

Nanzan University, Center for Japanese Studies

OK

---

---

OK

Aichi

Nagoya-shi

North River Japanese Language School

OK

OK

OK

---

Aichi

Nagoya-shi

Trident College of Language and Hotel

OK

OK

---

---

Aichi

Nisshin-shi

Nagoya University of Foreign Studies Japanese Language Institute

OK

OK

---

---

Aichi

Okazaki-shi

YAMASA Gengo Bunka Gakuin (*)

OK

OK

---

---

Aichi

Tsushima-shi

Nakanihon Foreign Language School

OK

OK

---

---

Mie

Suzuka-shi

Mie Bunka Keizai Gakuin (*)

OK

OK

---

---

Mie

Tsu-shi

Mie Japanese Language Institute

OK

OK

---

---

Mie

Yokkaichi-shi

Yokkaichi Japanese Language School

OK

OK

---

---

Các Trường Khác

Đăng ký tư vấn du học

Họ tên*
Điện thoại*
Zalo
Email
Bạn ở Tỉnh / Thành phố nào
  Bạn quan tâm tư vấn du học nước nào ?
    Nhật     Hàn     Úc     Mỹ     Canada     Khác