Edulife Việt Nam

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Khu vực Kanto/Koshinetsu

Lượt xem: 709

Khu vực Kanto/Koshinetsu

Khu vực

Thành phố

Tên trường

Kỳ nhập học

(tháng)

1

4

7

10

Ibaraki

Hitachi-shi

Ibaraki International Language Institute

OK

OK

OK

---

Ibaraki

Mito-shi

Hitachi Gakuin

OK

OK

---

---

Ibaraki

Mito-shi

Mito International Japanese Language School

OK

OK

OK

OK

Ibaraki

Toride-shi

Japanese Language School Tsukuba Smile

OK

OK

---

---

Ibaraki

Toride-shi

Tokai Gakuin Liberal Arts College

OK

OK

---

---

Tochigi

Ashikaga-shi

Ashikaga Community College, A Professional School

OK

OK

---

---

Tochigi

Oyama-shi

International Technical Design Automobile College

OK

OK

---

---

Tochigi

Oyama-shi

TBC Japanese School

OK

OK

---

---

Tochigi

Tochigi-shi

Kogakuin Institute

OK

OK

OK

OK

Tochigi

Utsunomiya-shi

Atys International Academy

OK

OK

---

---

Tochigi

Utsunomiya-shi

Chuo Bunkyo Gakuin

OK

OK

OK

---

Tochigi

Utsunomiya-shi

Kokusai Information Business College

OK

OK

---

---

Tochigi

Utsunomiya-shi

St Mary Japanese School

OK

OK

OK

OK

Tochigi

Utsunomiya-shi

Utsunomiya Japanese Language School

OK

OK

---

---

Gunma

Maebashi-shi

Fuji Language School

OK

OK

---

---

Gunma

Maebashi-shi

NIPPON Language Academy

OK

OK

OK

OK

Gunma

Takasaki-shi

Chuo Institute of Information Accounting Takasaki Japanese Language Course

OK

OK

---

---

Saitama

Fujimino-shi

Tokyo International Language College

OK

OK

---

---

Saitama

Kawagoe-shi

International Computer and Business College Japanese Language School

OK

OK

---

---

Saitama

Kawaguchi-shi

Toyo Academy Japanese School

OK

OK

---

---

Saitama

Koshigaya-shi

Association Tokyo Asia Education

OK

OK

OK

---

Saitama

Koshigaya-shi

Bunkyo University Foreign Student Department

---

OK

---

---

Saitama

Kumagaya-shi

Saitama International School

OK

OK

OK

OK

Saitama

Miyashiro-machi, Minami-Saitama-gun

Nippon Institute of Technology The Japanese Language Course for Overseas Students

OK

OK

---

---

Saitama

Niiza-shi

Chuo Computer & Communication College

OK

OK

---

---

Saitama

Niiza-shi

Jumonji University Intensive Japanese Language for Foreign Students

OK

OK

---

---

Saitama

Saitama-shi

Musashi-Urawa Japanese Language Institute, Academic Institution MITSUI GAKUEN

OK

OK

---

---

Saitama

Saitama-shi

Saitama Japanese Language School

OK

OK

OK

---

Saitama

Saitama-shi

Tokyo Nichigo Gakuin

OK

OK

OK

OK

Saitama

Saitama-shi

Urawa International Education Center

OK

OK

OK

OK

Saitama

Saitama-shi

Yonogakuin Japanese Language School

OK

OK

OK

---

Saitama

Sakado-shi

Toa Kokusai Japanese Language School

OK

OK

---

---

Saitama

Warabi-shi

Oji International Language Institute

OK

OK

---

---

Chiba

Chiba-shi

3H Japanese Language School

OK

OK

OK

OK

Chiba

Chiba-shi

Chuo Kokusai Bunka Gakuin (*)

OK

OK

---

---

Chiba

Chiba-shi

College of Futaba Foreign Languages

OK

OK

OK

OK

Chiba

Chiba-shi

International Travel & Hotel School (*)

OK

OK

---

---

Chiba

Chiba-shi

Kanda University of International Studies Japanese Language and Culture Program

OK

OK

---

---

Chiba

Chiba-shi

Makuhari Japanese Language School

OK

OK

---

---

Chiba

Chiba-shi

Tokyo Bay Side Japanese School

OK

OK

OK

OK

Chiba

Chiba-shi

UENO LOW & BUSINESS COLLEGE Japanese Language Course

OK

OK

---

---

Chiba

Funabashi-shi

Funabashi International Language School

OK

OK

OK

OK

Chiba

Funabashi-shi

Funabashi International North Campus

OK

OK

---

---

Chiba

Funabashi-shi

Japan Liberal Arts Language School

OK

OK

OK

OK

Chiba

Funabasi-shi

Funabashi International Minato Campus

OK

OK

---

---

Chiba

Ichikawa-shi

Daido International School

OK

OK

---

---

Chiba

Ichikawa-shi

Ichikawa Japanese Language Institute

OK

OK

OK

OK

Chiba

Ichikawa-shi

Mizuno Gaigo Gakuin

OK

OK

OK

OK

Chiba

Kamogawa-shi

Murayama Gakuen Nihongo Gakko

OK

OK

---

---

Chiba

Kashiwa-shi

Asahi International School

OK

OK

OK

OK

Chiba

Kashiwa-shi

Chiba International Academy

OK

OK

---

---

Chiba

Matsudo-shi

KEN School of Japanese Language

OK

OK

OK

OK

Chiba

Matsudo-shi

Matsudo International School

OK

OK

OK

OK

Chiba

Matusdo-shi

Meisei Institute of Cybernetics Japanese Language Department

OK

OK

---

---

Chiba

Narashino-shi

Narashino Institute of Foreign Languages

OK

OK

OK

---

Chiba

Narita-shi

 

OK

OK

OK

OK

Chiba

Togane-shi

Josai International University Japanese Studies Program

OK

OK

---

---

Chiba

Urayasu-shi

Meikai University Special Japanese Language Course

OK

OK

---

---

Kanagawa

Atsugi-shi

Kanagawa Institute of Technology Intensive Japanese Course for International Students

OK

OK

---

---

Kanagawa

Atsugi-shi

YMCA College of Human Services Department of Japanese Language

OK

OK

---

---

Kanagawa

Hiratsuka-shi

Tokai University Japanese Language Course for Foreign Students

OK

OK

---

---

Kanagawa

Isehara-shi

International Wellness College Japanese Language School (*)

OK

OK

---

---

Kanagawa

Kawasaki-shi

College of Business and Communication

OK

OK

---

---

Kanagawa

Kawasaki-shi

International Education Culture Center, Tokyo Education Speciality Institute

OK

OK

OK

OK

Kanagawa

Kawasaki-shi

Kohwa Institute of Japanese Language, The

OK

OK

---

---

Kanagawa

Kawasaki-shi

Logosu International Institute

OK

OK

---

---

Kanagawa

Sagamihara-shi

Nitto Kokusai Gakuin

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokohama-shi

Aishin International Language Institute

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokohama-shi

Asia International Language Center

OK

OK

OK

OK

Kanagawa

Yokohama-shi

Asuka Gakuin Language Institute

OK

OK

OK

OK

Kanagawa

Yokohama-shi

Fureai Yokohama College Japanese Language Course

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokohama-shi

Iwatani College of Business

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokohama-shi

Kanrin Japanese School

OK

OK

OK

OK

Kanagawa

Yokohama-shi

Koshi College (*)

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokohama-shi

Tokyo International Academy, Yokohama

OK

OK

OK

OK

Kanagawa

Yokohama-shi

Yokohama Design College

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokohama-shi

Yokohama International Education Academy

OK

OK

OK

OK

Kanagawa

Yokohama-shi

Yokohama International Japanese Language School

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokohama-shi

Yokohama Japanese Language School

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokohama-shi

Yokohama Shuho International School

OK

OK

OK

OK

Kanagawa

Yokohama-shi

Yokohama YMCA College

OK

OK

---

---

Kanagawa

Yokosuka-shi

Kanagawa Bunri Gakuin Gogaku Kensyu Center

OK

OK

---

---

Niigata

Niigata-shi

Airline, International and Resort College

OK

OK

---

---

Các Trường Khác

Đăng ký tư vấn du học

Họ tên*
Điện thoại*
Zalo
Email
Bạn ở Tỉnh / Thành phố nào
  Bạn quan tâm tư vấn du học nước nào ?
    Nhật     Hàn     Úc     Mỹ     Canada     Khác