Edulife Việt Nam

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Khu vực Hokaido/Tohoku

Lượt xem: 777

 

 

Khu vực Hokaido/Tohoku
Khu vực Tên trường Kỳ nhập học  Học phí/năm 
(tháng)
4 7 10 1
Fukushima Fukushima Japanese School OK --- --- OK  ¥504,000
Miyagi Global Japanese Academy OK OK OK OK  ¥597,200
Fukushima Higashi Nippon International University Intensive Japanese Language Courses For Overseas Students OK --- --- OK  ¥480,000
Hokkaido International Academy OK OK OK OK  ¥560,000
Miyagi International Academy Language School OK --- --- OK  ¥630,000
Hokkaido Japanese Language Institute of Sapporo OK OK OK OK  ¥594,000
Iwate MORIOKA Information and Business College OK --- --- OK  ¥420,000
Akita North Asia University, Japanese Language and Culture Course OK --- --- OK  ¥430,000
Hokkaido Sapporo Language Center Japanese Course OK OK OK OK  ¥570,000
Miyagi Sendai International Japanese Language School OK --- --- OK  ¥630,000
Miyagi Sendai Language School Japanese Course OK OK OK OK  ¥630,000
Hokkaido Soken Institute of Japanese Language Course OK --- --- OK  ¥480,000
Miyagi Toyo International Culture Academy OK --- --- OK  ¥540,000
Hokkaido Yoshidagakuen Computer & Business College OK --- --- OK  ¥480,000

Các Trường Khác

Đăng ký tư vấn du học

Họ tên*
Điện thoại*
Zalo
Email
Bạn ở Tỉnh / Thành phố nào
  Bạn quan tâm tư vấn du học nước nào ?
    Nhật     Hàn     Úc     Mỹ     Canada     Khác