Edulife Việt Nam

Giới thiệu chung về Thuỵ sĩ

Tên chính thức là liên bang Thụy Sĩ (Swiss Confederaton). Vì vị trí địa lý ở trung tâm châu Âu và không giáp biển nên Thụy Sĩ được coi như “trái tim” của châu Âu, giáp với Ý, Áo, Đức, Pháp và công quốc Liechtenstein.