Edulife Việt Nam

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Danh sách các trường NHật bản

Lượt xem: 1527

DANH SÁCH 403 TRƯỜNG TIẾP NHẬN DU HỌC SINH CỦA EDULIFE VIỆT NAM
Các trường được sắp xếp theo vần từ A-Z. Các bạn vào từng trường để kiểm tra mức học phí cụ thể

 

Khu vực Tên trường  Học phí/năm 
Chiba 3H Japanese Language School  ¥576,000
Shizuoka A. C .C. International Culture College  ¥675,000
Kyoto Academy of Kansai Language School  ¥500,000
Tokyo Academy of Language Arts  ¥598,500
Aichi Advance Academy of Japanese Language  ¥648,000
Aichi Aichi International Academy  ¥610,000
Aichi Aichi Shukutoku University Center for Japanese Language and Culture  ¥710,000
Aichi Aika Foreign Language Academy  ¥540,000
Niigata Airline, International and Resort College  ¥580,000
Kanagawa Aishin International Language Institute  ¥516,000
Fukuoka Aiwa Language School  ¥504,000
Tokyo Akamonkai International Language Academy  ¥620,000
Tokyo Akamonkai International Language Academy, Nippori College  ¥620,000
Ishikawa Alice International College  ¥520,000
Tokyo An Language School  ¥516,000
Tokyo An Language School Narimasu  ¥557,000
Kagawa Anabuki Business College Japanese Course Takamatsu  ¥540,000
Tokyo Aoyama International Education Institute Japanese Language Center  ¥600,000
Tokyo Aoyama School of Japanese  ¥576,000
Kyoto ARC Academy Kyoto  ¥680,000
Osaka ARC Academy Osaka School  ¥680,000
Tokyo ARC Academy Shibuya School  ¥700,000
Tokyo ARC Academy Shinjuku School  ¥700,000
Hyogo Aristo Foreign Language School  ¥560,000
Aichi ARMS Japanese Language School  ¥604,800
Chiba Asahi International School  ¥567,000
Gifu Asahi University Japanese Language and Culture Course  ¥360,000
Tochigi Ashikaga Community College, A Professional School  ¥480,000
Tokyo Asia Fellowship Society Japanese Language School  ¥618,000
Kanagawa Asia International Language Center  ¥615,000
Fukuoka Asia Japanese Academy  ¥560,000
Tokyo Asia-Africa Linguistic Institute The Japanese Department  ¥680,000
Fukuoka Aso Business Computer College  ¥560,000
Fukuoka Aso College of Automotive Engineering and Technology  ¥560,000
Fukuoka Aso Foreign Language Tourism and Patissier College  ¥560,000
Saitama Association Tokyo Asia Education  ¥600,000
Oita Asuka Beauty Culture College Japanese Department  ¥590,000
Kanagawa Asuka Gakuin Language Institute  ¥570,000
Tochigi Atys International Academy  ¥440,000
Oita Beppu University the Japanese Language Course  ¥500,000
Tokyo Bunka Gakuen University Japanese Language Course for International Students  ¥680,000
Tokyo Bunka Institute of Language  ¥680,000
Osaka Bunrin Institute (Department of the Japanese Language)  ¥600,000
Chiba Chiba International Academy  ¥546,000
Tokyo Chiyoda International Language Academy  ¥615,000
Gifu Chukyo Gakuin University (*)  ¥400,000
Tochigi Chuo Bunkyo Gakuin  ¥542,000
Saitama Chuo Computer & Communication College  ¥480,000
Gunma Chuo Institute of Information Accounting Takasaki Japanese Language Course  ¥540,000
Chiba Chuo Kokusai Bunka Gakuin (*)  ¥532,000
Hyogo Clark Foreign Language School  ¥660,000
Osaka Clover Language Institute  ¥640,000
Saga Codo International College  ¥590,000
Kanagawa College of Business and Communication  ¥680,000
Chiba College of Futaba Foreign Languages  ¥576,000
Hyogo Communica Institute  ¥560,000
Kumamoto Cotocollege Tojinmachikou  ¥600,000
Okinawa Cross Cultural Communication Center Annexed Japanese School  ¥630,000
Osaka Cuho College of Technology OSAKA Department of Japanese Lauguage  ¥575,000
Tokyo Cultural Department of Tamagawa International Language School  ¥570,000
Chiba Daido International School  ¥480,000
Osaka Daiwa Academy  ¥600,000
Kyoto Doshisha University Center for Japanese Language and Culture the Intensive Japanese Language Program B  ¥459,000
Tokyo Dynamic Business College  ¥540,000
Tokyo East West Japanese Language Institute  ¥600,000
Aichi Ecc Japanese Language Institute Nagoya School  ¥635,000
Osaka ECC Kokusai College of Foreign Languages Japanese Section  ¥650,000
Tokyo Edo Cultural Center  ¥690,000
Ehime Ehime Denshi Business College Japanese Learning Course  ¥390,000
Osaka Ehle Institute Japanese Language School  ¥720,000
Osaka EIKO International Academy  ¥600,000
Tokyo ELITE Japanese Language School  ¥600,000
Tokyo Evergreen Language School  ¥600,000
Yamanashi Fuji Gengo Bunka Gakuen  ¥600,000
Fukuoka Fuji International Academy (*)  ¥612,000
Tokyo Fuji International Language Institute  ¥600,000
Tokyo Fuji International Language Institute, Itabashi  ¥576,000
Tokyo Fuji International Language Institute, Waseda  ¥575,000
Gunma Fuji Language School  ¥491,000
Fukuoka Fukuoka Foreign Language College  ¥600,000
Fukuoka Fukuoka Gengo Gakuin  ¥630,000
Fukuoka Fukuoka International Language Academy  ¥630,000
Fukuoka Fukuoka International School  ¥660,000
Fukuoka Fukuoka Japanese Language School  ¥600,000
Fukuoka Fukuoka Kokudo-kensetsu Technical College  ¥580,000
Fukuoka Fukuoka YMCA International College  ¥600,000
Fukuoka Fukuoka YMCA Japanese Language Courses  ¥600,000
Fukushima Fukushima Japanese School  ¥504,000
Hiroshima Fukuyama International Academy of Languages  ¥500,000
Hiroshima Fukuyama YMCA International Business College  ¥530,000
Chiba Funabashi International Language School  ¥600,000
Chiba Funabashi International Minato Campus  ¥600,000
Chiba Funabashi International North Campus  ¥600,000
Kanagawa Fureai Yokohama College Japanese Language Course  ¥600,000
Tokyo Gakuhou Japanese Language Institute  ¥600,000
Tokyo Gendai Language School  ¥600,000
Miyagi Global Japanese Academy  ¥597,200
Tokyo Hana International Academy  ¥570,000
Fukushima Higashi Nippon International University Intensive Japanese Language Courses For Overseas Students  ¥480,000
Hyogo Himeji YMCA Japanese Language Institute  ¥300,000
Tokyo Hiroo Japanese Center  ¥600,000
Hiroshima Hiroshima International Business College  ¥500,000
Hiroshima Hiroshima YMCA College  ¥600,000
Ibaraki Hitachi Gakuin  ¥570,000
Gifu Hotsuma International School  ¥600,000
Osaka Human Academy Japanese Language School Osaka  ¥567,000
Tokyo Human Academy Japanese Language School Tokyo Campus  ¥567,000
Tokyo I. S. I Tokyo  ¥630,000
Ibaraki Ibaraki International Language Institute  ¥570,000
Kyoto ICCA Japanese Language School  ¥600,000
Chiba Ichikawa Japanese Language Institute  ¥588,000
Hiroshima IGL Health and Welfare College Japanese Language Course  ¥540,000
Tokyo Inter-Cultural Institute of Japan  ¥700,000
Hyogo Interculture Language Academy  ¥540,000
Hokkaido International Academy  ¥560,000
Tokyo International Academy Japanese Language Institute  ¥583,200
Miyagi International Academy Language School  ¥630,000
Okinawa International Center of Language & Culture ICLC Institute of Japanese Language  ¥600,000
Aichi International Communication Nagoya (I. C. NAGOYA)  ¥660,000
Saitama International Computer and Business College Japanese Language School  ¥480,000
Tokyo International Conversation Academy  ¥564,000
Kanagawa International Education Culture Center, Tokyo Education Speciality Institute  ¥540,000
Tokyo International Institute of Japanese Language, The  ¥540,000
Osaka International Japanese Language School  ¥600,000
Shizuoka International Language Institute  ¥528,000
Tokyo International School of Business  ¥700,000
Gifu International Study Institute Chukyo  ¥631,800
Tochigi International Technical Design Automobile College  ¥560,000
Chiba International Travel & Hotel School (*)  ¥570,000
Kanagawa International Wellness College Japanese Language School (*)  ¥450,000
Osaka iSEIFU SEIFU Institute of Information Technology, Japanese Language School  ¥660,000
Tokyo ISI Language School  ¥648,000
Kanagawa Iwatani College of Business  ¥480,000
Tokyo J. F. Obirin University Institute for Japanese Language and Culture  ¥500,000
Tokyo Japan College of Foreign Language Japanese Language Division  ¥780,000
Tokyo Japan College of Foreign Language Japanese Language Division  ¥780,000
Okinawa Japan Institute of Culture and Economics  ¥604,500
Chiba Japan Liberal Arts Language School  ¥567,000
Osaka Japan-China Language Academy  ¥660,000
Osaka Japanese Communication International School  ¥659,200
Okinawa Japanese Cultural Study Academy  ¥646,000
Hokkaido Japanese Language Institute of Sapporo  ¥594,000
Tokyo Japanese Language Institute, Asian Students Cultural Association  ¥720,000
Tokyo Japanese Language Institute, Nichibei Kaiwa Gakuin International Education Center  ¥780,000
Tokyo Japanese Language School Affiliated with Chuo College of Technology  ¥600,000
Tokyo Japanese Language School of The Tokyo Foreign Language Academy  ¥600,000
Ibaraki Japanese Language School Tsukuba Smile  ¥500,000
Tokyo JASSO Tokyo Japanese Language Education Center  ¥625,000
Kyoto JCL Foreign Language School  ¥512,000
Tokyo JCLI Nihongo Gakko (*)  ¥630,000
Tokyo JET Academy  ¥630,000
Tokyo Jishugakkan Japanese Language Institute  ¥567,000
Chiba Josai International University Japanese Studies Program  ¥300,000
Tokyo Joto Japanese School  ¥567,000
Okinawa JSL Nihon Academy  ¥600,000
Saitama Jumonji University Intensive Japanese Language for Foreign Students  ¥450,000
Tokyo Kai Japanese Language School  ¥800,000
Kagoshima Kamimura Gakuen Vocational College  ¥550,000
Aichi Kamiyama Gakuin Japanese Language School  ¥650,000
Kanagawa Kanagawa Bunri Gakuin Gogaku Kensyu Center  ¥516,000
Kanagawa Kanagawa Institute of Technology Intensive Japanese Course for International Students  ¥500,000
Chiba Kanda University of International Studies Japanese Language and Culture Program  ¥800,000
Kanagawa Kanrin Japanese School  ¥549,600
Osaka Kansai College of Business & Languages Dept. of Japanese Studies  ¥668,000
Osaka Kansai Gaidai University Asian Studies Program  24,000 US$ 
Osaka Kansai Kokusai Gakuin  ¥600,000
Hyogo Kasuga Japanese Language Academy  ¥580,000
Tokyo Kazankai Foundation The Toa Language Institute, The  ¥600,000
Tokyo KCP International Japanese Language School  ¥708,000
Tokyo KCP Japanese Language School Japanese Language for Cross Cultural Enrichment  ¥567,000
Tokyo Keio University, Japanese Language Program of the Center for Japanese Studies  ¥580,000
Chiba KEN School of Japanese Language  ¥583,000
Tokyo Kichijoji Language School  ¥615,600
Ishikawa Kinjo College  ¥500,000
Tokyo Kinoshita Campus Japanese Language School  ¥592,200
Fukuoka Kitakyushu YMCA Science and Engineering Course Japanese Department  ¥560,000
Aichi KLS Nagoya Japanese Language Academy  ¥720,000
Hyogo Kobe Institute of Computing College of Computing Japanese Language Department  ¥620,000
Hyogo Kobe International Japanese Language Academy  ¥600,000
Hyogo Kobe International University (*)  ¥550,000
Hyogo Kobe Japanese Educational Academy  ¥540,000
Hyogo Kobe Japanese Language Academy  ¥600,000
Hyogo Kobe Sumiyoshi International Japanese Language School  ¥624,000
Kanagawa Kohwa Institute of Japanese Language, The  ¥557,280
Tokyo Kokusai Gaigogakuin  ¥543,000
Tochigi Kokusai Information Business College  ¥560,000
Tokyo Kokusai Zenrin Gakuin  ¥540,000
Tokyo Kokusho Japanese Language School  ¥600,000
Kanagawa Koshi College (*)  ¥600,000
Tokyo Kudan Institute of Japanese Language & Culture  ¥600,000
Kumamoto Kumamoto Technical College Japanese Course  ¥530,000
Kumamoto Kumamoto YMCA College Japanese Department  ¥600,000
Fukuoka Kurume Institute of International Relation  ¥540,000
Fukuoka Kurume University Intensive Japanese Program  ¥450,000
Kyoto Kyoto Center for Japanese Linguistic Studies, Kyoto Japanese Language School, The  ¥624,200
Kyoto Kyoto Institute of Culture and Language  ¥620,000
Kyoto Kyoto International Academy  ¥588,000
Kyoto Kyoto Minsai Japanese Language School  ¥590,000
Kyoto Kyoto Reigaku International Academy  ¥570,000
Kyoto Kyoto YMCA College Japanese Course  ¥580,000
Fukuoka Kyushu Foreign Language Academy  ¥580,000
Fukuoka Kyushu International University Japanese Language Course  ¥480,000
Kumamoto Kyushu Surveying College (*)  ¥550,000
Tokyo Labo International Exchange Foundation, Labo Japanese Language Institute  ¥576,000
Gifu Liberty International School  ¥540,000
Tokyo LIC Kokusai Gakuin  ¥572,400
Shizuoka LLES Language Institute  ¥583,200
Kanagawa Logosu International Institute  ¥540,000
Chiba Makuhari Japanese Language School  ¥540,000
Nagano MANABI Japanese Language Institute  ¥753,840
Tokyo MANABI Japanese Language Institute Tokyo  ¥753,840
Nagano Marunouchi College of Business  ¥540,000
Chiba Matsudo International School  ¥540,000
Aichi Meiho Language Academy  ¥500,000
Chiba Meisei Institute of Cybernetics Japanese Language Department  ¥564,000
Tokyo Mejiro University (JASP)  ¥740,000
Osaka Meric Japanese Language School  ¥600,000
Tokyo Meros Japanese Academy  ¥600,000
Tokyo Meros Language School  ¥600,000
Tokyo MIDREAM School of Japanese Language  ¥600,000
Mie Mie Bunka Keizai Gakuin (*)  ¥660,000
Mie Mie Japanese Language Institute  ¥600,000
Hiroshima Mirokunosato Japanese Language School of International Culture Institute  ¥600,000
Ibaraki Mito International Japanese Language School  ¥518,000
Tokyo Mitsumine Career Academy Japanese Language Course  ¥534,000
Miyazaki Miyazaki Joho Business Senmon Gakko  ¥500,000
Chiba Mizuno Gaigo Gakuin  ¥520,000
Iwate MORIOKA Information and Business College  ¥420,000
Chiba Murayama Gakuen Nihongo Gakko  ¥600,000
Saitama Musashi-Urawa Japanese Language Institute, Academic Institution MITSUI GAKUEN  ¥600,000
Nagano Nagano 21 Japanese Language School  ¥540,000
Nagano Nagano Heiseigakuen Japanese Language Course  ¥552,000
Nagano Nagano International Culture College  ¥540,000
Nagano Nagano Language College  ¥580,000
Tokyo Naganuma School Tokyo School of Japanese Language, The  ¥702,000
Nagasaki Nagasaki Information Business College  ¥480,000
Aichi Nagoya Fukutoku Nihongo Gakuin (*)  ¥580,000
Aichi Nagoya Gakuin University, Institute for Japanese Studies  ¥640,000
Aichi Nagoya International School of Japanese Language  ¥540,000
Aichi Nagoya Kyoiku Gakuin (*)  ¥450,000
Aichi Nagoya Management and Accounting College Japanese Course  ¥600,000
Aichi Nagoya SKY Japanese Language School  ¥600,000
Aichi Nagoya University of Foreign Studies Japanese Language Institute  ¥765,000
Aichi Nagoya YWCA School of Japanese Language, The  ¥540,000
Gifu Nakanihon Automotive College  ¥600,000
Aichi Nakanihon Foreign Language School  ¥600,000
Aichi Nanzan University, Center for Japanese Studies  ¥680,000
Chiba Narashino Institute of Foreign Languages  ¥660,000
Tokyo New Global Language School  ¥648,000
Tokyo New Japan Academy  ¥630,000
Okinawa Nichia Foreign Language Academy  ¥600,000
Osaka Nihon Medical Welfare Professional Training College, Japanese Studies  ¥660,000
Fukuoka Nihongo Academy  ¥525,000
Kyoto Nihongo Center  ¥630,000
Fukuoka NILS  ¥600,000
Oita Nippon Bunri University Japanese Language Institute  ¥650,000
Saitama Nippon Institute of Technology The Japanese Language Course for Overseas Students  ¥500,000
Gunma NIPPON Language Academy  ¥483,000
Tokyo Nishi Tokyo Japanese Language School  ¥540,000
Osaka Nissei Nihongo Gakuen (*)  ¥290,000
Tokyo Nissin Academy Japanese Language School  ¥600,000
Akita North Asia University, Japanese Language and Culture Course  ¥430,000
Aichi North River Japanese Language School  ¥562,000
Tokyo OHARA Japanese Language School  ¥540,000
Shizuoka Oisca College For Global Cooperation  ¥720,000
Saitama Oji International Language Institute  ¥540,000
Okayama Okayama Institute of Science and Technology Japanese Language Course (*)  ¥600,000
Okinawa Okinawa University Japanese Language Program for International Students  ¥450,000
Osaka One Purpose International Academy  ¥600,000
Okayama Osafune Nihongo Gakuin  ¥504,000
Osaka Osaka College of High Technology  ¥500,000
Osaka Osaka Foreign Language School  ¥600,000
Osaka Osaka International Language Institute  ¥660,000
Osaka Osaka International School of Culture and Language  ¥600,000
Osaka Osaka Japanese Language Education Center Japan Student Services Organization  ¥625,000
Osaka Osaka Japanese Language School  ¥600,000
Osaka Osaka Minami Japanese Language School  ¥600,000
Osaka Osaka YMCA International College  ¥720,000
Osaka Osaka YWCA College  ¥660,000
Kyoto Ryukoku University Japanese Culture and Language Program Bekka  ¥487,000
Saga Saga Women's Junior College  ¥420,000
Saitama Saitama International School  ¥540,000
Saitama Saitama Japanese Language School  ¥540,000
Yamaguchi Sakura International Language College  ¥650,000
Fukuoka Sakura Japanese Language School (*)  ¥600,000
Yamaguchi Sakura Kokusai Gengo Kyoiku Gakuin (*)  ¥1,300,000
Tokyo Samu Language School  ¥583,000
Hokkaido Sapporo Language Center Japanese Course  ¥570,000
Hyogo Seiko Foreign Language Center  ¥600,000
Hyogo Seiko Foreign Language School  ¥600,000
Tokyo Sendagaya Japanese Institute  ¥620,000
Tokyo Sendagaya Japanese School  ¥620,000
Miyagi Sendai International Japanese Language School  ¥630,000
Miyagi Sendai Language School Japanese Course  ¥630,000
Tokyo Shibuya Language School  ¥630,000
Osaka SHIN-A International Language School  ¥600,000
Osaka Shin-ai Institute of Language  ¥600,000
Osaka Shin-OSAKA Foreign Language Institute  ¥600,000
Tokyo Shinjuku Gyoen Gakuin  ¥600,000
Tokyo Shinjuku International Exchange School  ¥580,000
Tokyo Shinjuku Japanese Language Institute  ¥720,000
Tokyo Shinpo International Institute  ¥610,000
Tokyo Shinwa Gaigo Academy  ¥540,000
Shizuoka Shizuoka International Language School  ¥480,000
Shizuoka Shizuoka International School  ¥504,000
Shizuoka Shizuoka Japanese Education Center  ¥478,800
Tokyo Shukutoku Japanese Language School  ¥550,000
Fukuoka Shunki Language Institute  ¥612,000
Tokyo Shurin College of Foreign Languages  ¥500,000
Tokyo Shurin Japanese School  ¥560,000
Kumamoto Sojo University Language Course  ¥456,000
Hokkaido Soken Institute of Japanese Language Course  ¥480,000
Tochigi St Mary Japanese School  ¥504,000
Fukuoka Subaru Automobile Engineering College Japanese Department  ¥580,000
Gifu Subaru Language School  ¥580,000
Tokyo Sun-A International Academy  ¥504,000
Tokyo Sun-College TOKYO (*)  ¥630,000
Tokyo System Toyo Gaigo  ¥624,000
Tokyo Tamagawa International Language School  ¥570,000
Tokyo TCC Japanese Institute  ¥540,000
Tokyo TIJ Tokyo Institute of Japanese  ¥552,000
Saitama Toa Kokusai Japanese Language School  ¥594,000
Gifu ToBuCo Specialized Training Colleges  ¥547,200
Tokyo Toei Institute of Japanese Language  ¥567,000
Tokyo Toho International College  ¥518,400
Ibaraki Tokai Gakuin Liberal Arts College  ¥530,000
Kanagawa Tokai University Japanese Language Course for Foreign Students  ¥435,000
Yamaguchi Tokuyama Business College  ¥350,000
Chiba Tokyo Bay Side Japanese School  ¥573,000
Tokyo Tokyo Bay Side Japanese School  ¥572,000
Tokyo Tokyo Central Japanese Language School  ¥626,400
Tokyo Tokyo College of Education Tamagawa School  ¥540,000
Tokyo Tokyo Cosmo Gakuen  ¥600,000
Tokyo Tokyo ELS Japanese Language School  ¥567,000
Tokyo Tokyo Foreign Language College  ¥552,000
Tokyo Tokyo Galaxy Japanese Language School  ¥640,000
Tokyo Tokyo Hinoki Foreign Language School  ¥566,000
Tokyo Tokyo Hirata Japanese Language School  ¥583,200
Tokyo Tokyo Ikuei Japanese School  ¥588,000
Tokyo Tokyo Institute of Language, Japanese Language Center  ¥540,000
Tokyo Tokyo International Academy  ¥628,000
Kanagawa Tokyo International Academy, Yokohama  ¥524,000
Tokyo Tokyo International Asahi Institute  ¥576,000
Tokyo Tokyo International Business College  ¥600,000
Tokyo Tokyo International Exchange School  ¥580,000
Tokyo Tokyo International Japanese School  ¥600,000
Tokyo Tokyo International Language Academy  ¥628,455
Saitama Tokyo International Language College  ¥628,000
Tokyo Tokyo International University, Japanese Language School Affiliated with  ¥660,000
Tokyo Tokyo Japanese Language & Culture College  ¥660,000
Tokyo Tokyo Japanese Language Center  ¥648,000
Tokyo Tokyo Kogakuin Japanese Language School  ¥360,000
Tokyo Tokyo Language Education Academy  ¥600,000
Tokyo Tokyo Masuda Japanese Language School  ¥600,000
Tokyo Tokyo Nakano Language School  ¥567,000
Saitama Tokyo Nichigo Gakuin  ¥540,000
Tokyo Tokyo Noah Language School  ¥540,000
Tokyo Tokyo Riverside School  ¥529,200
Tokyo Tokyo Sanritsu Academy  ¥516,000
Tokyo Tokyo Shibaura Institute of Foreign Language  ¥583,000
Tokyo Tokyo University of Technology, Japanese Language School affiliated with  ¥660,000
Tokyo Tokyo West International Education Academy  ¥600,000
Tokyo Tokyo World Language Academy  ¥597,200
Tokyo TOPA 21st Century Language School  ¥606,000
Tokyo Toshin Language School  ¥648,000
Toyama Toyama College of Business and Information Technology  ¥460,000
Toyama Toyama International Academy  ¥583,200
Saitama Toyo Academy Japanese School  ¥480,000
Miyagi Toyo International Culture Academy  ¥540,000
Tokyo Toyo Language School  ¥540,000
Aichi Trident College of Language and Hotel  ¥680,000
Chiba UENO LOW & BUSINESS COLLEGE Japanese Language Course  ¥540,000
Tokyo UJS Language Institute  ¥660,000
Osaka Umikaze Academy of Japanese  ¥600,000
Yamanashi Unitas Japanese Language School  ¥460,000
Tokyo UNITAS Japanese Language School Tokyo  ¥520,000
Saitama Urawa International Education Center  ¥570,000
Tokyo Urawa International School  ¥570,000
Tochigi Utsunomiya Japanese Language School  ¥520,000
Tokyo Waen Education Institute  ¥600,000
Tokyo Waseda Bunka Kan Nihongoka  ¥630,000
Tokyo Waseda Edu Language School  ¥630,000
Tokyo Waseda Foreign Language College  ¥540,000
Tokyo Waseda Keifuku Gogakuin (*)  ¥604,000
Tokyo Waseda University, Intensive Japanese Language Program  ¥793,000
Tokyo Wayo Nihongo Gakuin  ¥566,000
Tokyo Westcoast Language School  ¥612,000
Hiroshima Yamanaka Educational Institution Mihara International Academy of Language  ¥500,000
Tokyo Yamano Japanese Language School  ¥700,000
Aichi YAMASA Gengo Bunka Gakuin (*)  ¥619,500
Tokyo YIEA Tokyo Academy (*)  ¥620,000
Kanagawa YMCA College of Human Services Department of Japanese Language  ¥540,000
Tokyo YMCA Tokyo Japanese Language School  ¥530,000
Tokyo Yohan Japanese Language School  ¥618,000
Mie Yokkaichi Japanese Language School  ¥600,000
Kanagawa Yokohama Design College  ¥600,000
Kanagawa Yokohama International Education Academy  ¥620,000
Kanagawa Yokohama International Japanese Language School  ¥580,000
Kanagawa Yokohama Japanese Language School  ¥580,000
Kanagawa Yokohama Shuho International School  ¥630,000
Kanagawa Yokohama YMCA College  ¥640,000
Saitama Yonogakuin Japanese Language School  ¥588,000
Tokyo Yoshida Institute of Japanese Language  ¥592,000
Hokkaido Yoshidagakuen Computer & Business College  ¥480,000
Tokyo YU Language Academy  ¥560,000

Các Trường Khác

Đăng ký tư vấn du học

Họ tên*
Điện thoại*
Zalo
Email
Bạn ở Tỉnh / Thành phố nào
  Bạn quan tâm tư vấn du học nước nào ?
    Nhật     Hàn     Úc     Mỹ     Canada     Khác