Edulife Việt Nam

Đại học Quốc gia Gyeongsang

Trường đại học quốc gia Gyeongsang là một trong 10 trường chuẩn quốc gia được Chính phủ lập ra nhằm phát triển giáo dục đại học ở 10 tỉnh trong cả nước, trường có vai trò hàng đầu trong sự nghiệp phát triển giáo dục Hàn Quốc gần 70 năm qua