Edulife Việt Nam

Đai học EU

EU Business School là một trong số ít trường dạy về kinh doanh trên Thế giới kết hợp lý thuyết với thực hành, đồng thời kết nối giữa sinh viên hiện tại với cựu sinh viên thành công của trường trong lĩnh vực kinh doanh.