Edulife Việt Nam

Thông tin liên quan

Bắt đầu từ ngày 10/7/2019, Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc sử dụng máy quyét và nhận dạng để phục vụ khách quốc tế khi xuất cảnh. Trước đây hệ thống này chỉ phục vụ cho Công dân Hàn Quốc khi xuất-nhập cảnh.
Ngày 24/02/2016 vừa qua, Lãnh sự quán Hàn Quốc tiến hành phỏng vấn những hồ sơ đi nhập học tháng 03/2016. Toàn bộ những bạn có mặt để phỏng vấn hôm đó đều bất ngờ về việc thay đổi cách thức phỏng vấn.
www.edulife.vn
Visa E-7 là loại visa dành cho lao động có chuyên môn, tay nghề cao làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc. Về quyền lợi, sau khi chuyển đổi thành công visa E-7, người lao động có thể mời người thân sang thăm và sinh song (vợ, chồng, con vị thành niên) cùng với người đó. Người có visa E-7 có lý do chính...